Sulge
Tasuta transport, koos mahalaadimisega.
Tarneaeg kuni 7 tööpäeva.
Järelmaksu võimalus.

Müügitingimused

Veebipoe www.suveleht.ee (edaspidi Veebipood) omanik on WOOD 2 OÜ (registrikood 14979542), Asukohaga Pajude pst.24, 10915, Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

Hinnale võib lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Makseid vahendab Montonio Finance OÜ.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Mandri-Eesti, Muhumaa, Saaremaa, Hiiumaa. Eesti väikesaartele kauba saatmine kokkuleppel ja lisandub veotasu.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul. Kui Veebipood on veebilehel või tellimuse kinnituses teavitanud ostjat tarneprobleemidest ja 30 kalendripäeva ületavast tähtajast, kohaldub Veebipoe poolt avaldatud tähtaeg.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tagastamisel peab kaup olema pakitud nii nagu see oli kauba saabumisel objektile.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, ning saata see e-posti aadressile tonu@suveleht.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Veebipood võib keelduda tagasimaksest kui kaup ei vasta tagastamise tingimustele (kaup on rikutud, valesti pakendatud, ei ole komplektne).

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile tonu@suveleht.ee või helistada telefonil: +372 55577462.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba.

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Garantii üldtingimused

  1. Garantii üldtingimused:

1.1. Toode peab olema ostetud Tootjalt või Tootja ametlikult edasimüüjalt (edaspidi: Müüja) ja toote lõpptarbija (edaspidi: Ostja) peab olema garantiijuhtumi ilmnemise hetkeks tasunud toote eest esitatud arve.

1.2. Ostja peab veenduma, et toode on valitud eesmärgipäraselt ja on sobiv püstituseks plaanitud kohta (näiteks aastaringne kasutus kontorina vms).

1.3. Garantiiperiood algab toote üleandmisest Ostjale peale saatedokumentide allkirjastamist. Garantii kehtivuse eelduseks on püstitusjuhendi täpne järgimine. Tootele või selle osadele tehtud muudatused peavad olema kooskõlastatud eelnevalt Müüjaga.

1.4. Garantiijuhtumina käsitletakse võimalikke toote konstruktsioonivigu, komponentide defektsust ja/või puudumist, mille lugemine garantiijuhtumiks ei ole välistatud punktis 2.

1.5. Garantiiaja jooksul ilmnevast toote puudusest tuleb Müüjat teavitada koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates puuduse avastamisest. Kaebuse esitamise aluseks on foto(d), puuduse kirjeldus, toote artiklinumber ja tootjapoolne seerianumber (number on märgitud kontroll-lehel ja pakendil oleval sildil).

1.6. Garantiivastutus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat defektset detaili. Ostja ja Müüja lepivad kokku lähima võimaliku tarneaja ja asukoha. Garantiivastutus ei hõlma transpordi-, püstitus-, aja- ega sidekulusid, mis on tekkinud defekti väljaselgitamise ning püstitusega. Müüja ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees toote puudusest tekkivate mistahes kõrval- või täiendavate kahjude eest.

1.7. Müüja jätab endale õiguse kahtluse korral juhtumit menetleda kauem kui 14 tööpäeva kaasates selleks omal valikul eksperte, selgitamaks välja: • kas toode on paigaldatud etteantud püstitusjuhendi järgi; • kas esinevad garantiikohustust välistavad asjaolud, mis on kirjeldatud punktis 2.

1.8. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt tagasi põhjendamata reklamatsiooni käsitlemise eest tehtud kulutusi.

  1. Garantii ei laiene:

2.1. Toote vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustustele peale Ostjale toote üleandmist (ladustamine ilmastikumõjudele avatuna, kontaktis maapinnaga, köetud ruumides) või transpordil ja püstitusel tekkinud kahjustustele. Transpordil tekkinud kahjustused (juhul, kui toote üleandmine toimub ostja elu- või asukohas), mis on võimalik tuvastada enne kauba vastuvõtmist (enne autolt maha laadimist), tuleb fikseerida fotoga ja see edastada Müüjale. 2.2. Väiksematele toote detaili kahjustustele, mis on tekkinud läbi transpordi, aga ei mõjuta detaili staatilisi funktsioone. Näiteks pakis kelba konstruktsiooni murdunud nurk. See ei kahjusta staatilist tugevust ja on võimalik parandada lihtsalt kruvi või spetsiaalse puiduliimiga, hea visuaalne ilme taastamiseks.

2.3. Toote püstitusel tehtud vigadele: • paigaldusel ei ole järgitud püstitusjuhendit; • püstitustöödel ei ole arvestatud valitsevate ilmastikuoludega (tugev tuul, lumi, jää, vihm), mis võivad toodet kahjustada; • vundamendi ülemise serva või maja esimese seinadetaili ja maapinna vahel on vahe väiksem kui 45 mm; • alumise seinarea välimine serv ei ole paigaldatud vundamendi välisservast väljapoole (nõutav 5 mm); • alusraam ei ole loodis ja vinklis; • vundamendi ja konstruktsiooni vahel ei ole kasutatud niiskustõket; • toodet ei ole koheselt peale püstitust tervikuna viimistletud puidukaitsevahendiga, k.a uksed ja aknad, mis tuleb viimistleda kindlasti mõlemalt poolt (ennetamaks värvimuutusi, kõverdumist, paisumist). Puidukaitsevahendite valikul konsulteerida spetsialistiga/värvimüüjaga; • toote säilimiseks ei ole seda piisavalt kaitstud ilmastikuolude vastu, näiteks katusekatte -ja kinnitusliistude, ankrute, tormikaitseliistude või muu sellise abil ka juhul, kui nimetatud vahendid ei ole aiamajaga komplektis; • seintele on kinnitatud jäigalt fikseeritud esemeid, mis takistavad maja normaalset kuivamis-, kahanemis-, vajumis- või paisumisruumi (seda tuleb arvestada ka tormikaitseliistu mutri fikseerimisel); • katuselaudade paigaldusel ei ole arvestatud paisumisruumiga (nõutav 1-2mm); • katusepapile (kui see on aiamaja komplektis), mis on mõeldud kasutamiseks katusekattematerjali aluskattena.

2.4. Puidu kui loodusliku materjali iseärasustele: • paisumine, kahanemine (laiuses või paksuses alla 3%) ning toonierinevused ja detailide väändumine, kaardumine, mis ei takista paigaldamist; • toote detailidel esinevad terved/sissekasvanud oksad, mis ei kahjusta toote stabiilsust; • põranda- ja katuselaudade pindadel esinev hööveldamata pind, poomkantsus ja väljakukkunud oksad, juhul kui laudu on võimalik paigaldada nii, et nimetatud defektid on lõppviimistluses varjatud (näiteks pöörates laudu ümber); • toote detailidel esinevad kuni 20 mm läbimõõduga väljakukkunud oksad, sh juhul, kui need esinevad toote detailide servades, kuid on lõppviimistlusega konstruktsioonis varjatud; • toote detailidel (kuivamise tagajärjel) tekkinud väikesed lõhed või praod, mis ei ole läbivad ega ohusta toote konstruktsiooni stabiilsust; • toote detailidel esinevad vaigupesad.

2.5. Sõrmjätkatud puitdetailide esinemisele tootes.

2.6. Toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustustele (näiteks põrandalaudade või lävepaku kulumine).

2.7. Klaaspaketile/klaasile, mis on Ostja poolt mehhaaniliselt vigastatud, lõhutud või termiliselt purunenud (klaasi termiline purunemine võib tekkida, kui klaasi temperatuuri erinevus klaasi või klaaspaketi kesk- ja varjatud ääreala vahel ületab kriitilise piiri).

2.8. Põhjustele, mis on seotud normaalsete füüsikaliste nähtustega. Näiteks niiskuse kondenseerumine, mis tuleneb suuremast sise- ja välitemperatuuride erinevusest ja ülemäärasest niiskusest. Peamiselt esineb akendel või aiamaja nurkades (jättes laigud või tekib hallitus). Seda saab vaid vältida kütte- ja ventilatsioonisüsteemide abiga.

2.9. Toote kahjustustele ettenägematutel asjaoludel (näiteks vandalism, üleujutused, tuule kiirus üle 21 m/s).

2.10. Toote detailidele, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (liigniiskus, temperatuuride erinevus jne). Näiteks puidust uksed (mis on komplektis tootega)- ei ole mõeldud niisketesse ruumidesse (näiteks vannitoad, saunad). Niisketes oludes neid kasutades võib tekkida ettenähtust suuremat kõverdumist või paisumist, mis rikub toote funktsionaalsust.

2.11. Kahjudele, mis on tekkinud toote hoolimatust kasutamisest. Näiteks välisuksed, mis võivad tuule või tormi tõttu paiskuda lahti suurema jõu ja kiirusega põrkudes vastu seina või üle oma avanemise trajektoori. Seeläbi on purunenud hinged või tekkinud puidus lõhed ja praod. Selle olukorra vältimiseks soovitame kasutada haake või stopperid (ei sisaldu maja komplektis). Samuti tuleb talvistes oludes eemaldada aiamaja katuselt liigne lumekoormus, eriti suurema lumesaju või lume sulamise korral, mis ohustab kõige enam lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi. Katusele ise lund eemaldama minnes tuleb järgida turvaohutusnõuded. Ostja kaotab õiguse tootegarantiile, kui: • Ostja ei ole kontrollinud toote ja selle detailide kogust, komplektsust ning kvaliteeti selle kättesaamisel mõistliku aja jooksul, peale toote vastuvõtmist ja kindlasti enne püstitusega alustamist. • Vigased detailid on juba paigaldatud või värvitud, kuid tootel esinev puudus oleks olnud kontrolli käigus avastatav. Esinenud puudus tuleb fikseerida vastavalt punktis 1.5 kirjeldatule. • Ostja on esitanud Müüjale toote või garantiijuhtumiga seonduvalt valed või ebapiisavad andmed või puuduvad ostu tõendavad dokumendid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tonu@suveleht.ee või helistada telefonil: +372 55577462.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.